Onderstaand vindt u het gemiddelde bruto maandlonen van voltijdwerkers naar beroep in België volgens de ISCO-08 nomenclatuur, in euro’s €.

Beroep 2009 2010 2011 2012 2013
Directeurs van grote ondernemingen 8.214 8.329 8.610 8.948 9.018
Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 6.313 6.357 6.527 6.623 6.658
Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development 5.574 5.665 5.841 6.037 6.091
Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 5.463 5.541 5.702 5.898 5.955
Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) 6.529 6.573 6.725 6.821 6.863
Managers op het gebied van professionele diensten 5.714 5.767 5.939 6.079 6.124
Hotel- en restaurantmanagers 3.340 3.362 3.476 3.602 3.624
Managers in de detail- en groothandel 4.463 4.493 4.630 4.701 4.720
Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke 4.469 4.583 4.632 4.763 4.840
Wiskundigen, actuarissen en statistici 4.783 4.920 4.958 5.000 5.067
Biowetenschappers 4.102 4.216 4.268 4.338 4.378
Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) 4.324 4.464 4.522 4.631 4.704
Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 4.435 4.587 4.607 4.650 4.700
Architecten, planologen en landmeters 3.506 3.620 3.673 3.762 3.824
Account managers, boekhoudkundig kaderpersoneel, financieel analisten en beleggingsadviseurs 4.355 4.468 4.520 4.558 4.599
Beleidsadviseurs en specialisten op het gebied van human resources 4.302 4.418 4.441 4.477 4.524
Specialisten op het gebied van de verkoop, reclame, marketing en public relations 3.846 3.997 4.050 4.137 4.204
Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten 4.125 4.229 4.280 4.304 4.347
Databank- en netwerkspecialisten 3.893 4.007 4.062 4.170 4.223
Juristen 4.271 4.421 4.509 4.554 4.636
Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren 3.465 3.555 3.597 3.694 3.725
Economen, sociologen, antropologen, historici en psychologen 4.220 4.347 4.359 4.388 4.436
Auteurs, journalisten en taalkundigen 3.757 3.862 3.904 3.945 3.986
Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen 3.388 3.439 3.523 3.566 3.597
Toezichthoudend personeel in de mijnbouw, de industrie en de bouwnijverheid 3.404 3.476 3.597 3.646 3.675
Technici voor het beheer en de controle van industriële processen 3.494 3.588 3.635 3.678 3.736
Technici op het gebied van de biowetenschappen 3.150 3.199 3.249 3.287 3.317
Bestuurders en technici voor schepen en luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders 3.828 3.938 4.082 4.210 4.285
Technici op medisch en farmaceutisch gebied 3.011 3.093 3.187 3.240 3.299
Effecten- en vaultahandelaars en -makelaars, adviseurs kredieten en leningen, boekhouders, taxateurs en schade-experts 3.322 3.381 3.458 3.515 3.561
Handelsvertegenwoordigers en inkopers 3.478 3.550 3.611 3.660 3.700
Expediteurs, organisatoren van conferenties en evenementen, arbeidsbemiddelaars en uitzendmedewerkers en makelaars en beheerders van onroerend goed 2.893 2.966 3.057 3.118 3.148
Administratieve secretaressen en gespecialiseerde secretaressen 3.114 3.169 3.255 3.322 3.346
Ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied 2.671 2.735 2.845 2.917 2.962
Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en gebruikersondersteuning 3.048 3.136 3.234 3.296 3.317
Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 3.519 3.583 3.677 3.735 3.775
Administratief medewerkers 2.790 2.831 2.919 2.991 3.024
Secretariaatsmedewerkers 3.040 3.073 3.096 3.147 3.169
Loketbedienden en incasseerders 2.675 2.717 2.762 2.808 2.829
Klanteninformatievertrekkers 2.482 2.515 2.564 2.615 2.657
Administratief personeel in de boekhouding, financiën en de loonadministratie 2.933 2.964 3.061 3.122 3.149
Magazijniers en logistiek medewerkers 2.420 2.444 2.512 2.588 2.638
Bibliotheekmedewerkers, postboden en postsorteerders, medewerkers personeelsadministratie, codeurs en archief- en kopieermedewerkers 2.519 2.536 2.592 2.628 2.644
Reisbegeleiders, conducteurs, reisleiders en gidsen 2.607 2.670 2.688 2.729 2.743
Koks 2.243 2.290 2.310 2.350 2.359
Kelners en barmannen 2.002 2.066 2.084 2.119 2.129
Kappers en schoonheidsspecialisten 2.002 2.046 2.090 2.137 2.147
Toezichthouders van huishoudelijk personeel en conciërges 2.432 2.497 2.545 2.583 2.588
Begrafenisondernemers, dierenverzorgers, rijinstructeurs en astrologen 2.801 2.873 2.898 2.938 2.942
Verkopers in winkels 2.174 2.233 2.245 2.296 2.322
Kassiers en ticketverkopers 2.106 2.179 2.189 2.212 2.220
Demonstrateurs, huis-aan-huisverkopers, verkopers via telefoon of via internet 2.309 2.392 2.450 2.512 2.528
Veiligheidspersoneel 2.606 2.700 2.764 2.835 2.852
Bouwarbeiders ruwbouw 2.517 2.610 2.662 2.710 2.745
Bouwarbeiders afwerking 2.451 2.536 2.590 2.651 2.687
Schilders en gevelreinigers 2.422 2.511 2.546 2.612 2.667
Plaat- en constructiemedewerkers, metaalgieters en lassers 2.579 2.648 2.672 2.701 2.734
Smeden en gereedschapsmakers 2.601 2.649 2.705 2.733 2.771
Monteurs en reparateurs van motorvliegtuigen, vliegtuigmotoren, industriële- en landbouwmachines en fietsen 2.709 2.759 2.800 2.836 2.864
Juweliers, pottenbakkers, glasblazers en andere ambachtslieden 2.282 2.344 2.401 2.451 2.478
Drukkerijmedewerkers 2.760 2.812 2.844 2.866 2.906
Installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en leidingen 2.624 2.717 2.765 2.799 2.865
Installateurs en reparateurs op het gebied van elektronica en informatie- en communicatietechnologie 2.652 2.720 2.778 2.811 2.840
Ambachtslieden in de voedingsnijverheid (slagers, bakkers, …) 2.319 2.368 2.391 2.421 2.447
Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines 2.265 2.330 2.365 2.406 2.443
Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers 2.208 2.257 2.286 2.301 2.334
Bedienaars van mijninstallaties en installaties voor de verwerking van delfstoffen 2.681 2.727 2.797 2.887 2.899
Bedienaars van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties en van installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen 2.605 2.684 2.759 2.841 2.879
Bedienaars van machines en installaties voor de vervaardiging van chemische en fotografische producten 2.950 3.042 3.133 3.240 3.287
Bedienaars van machines voor de vervaardiging van producten van rubber, kunststof of papier 2.749 2.770 2.816 2.879 2.897
Bedienaars van machines voor de vervaardiging van producten van textiel, bont en leer 2.362 2.387 2.433 2.509 2.518
Bedienaars van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 2.475 2.488 2.556 2.606 2.639
Bedienaars van installaties voor de houtbewerking en de vervaardiging van papier 2.420 2.464 2.536 2.614 2.655
Bedienaars van andere vaste machines en installaties 2.559 2.608 2.663 2.696 2.730
Assembleurs 2.660 2.740 2.790 2.811 2.849
Treinmachinisten 2.820 2.899 2.954 3.006 3.033
Chauffeurs van auto’s en bestelwagens 2.380 2.419 2.465 2.519 2.556
Vrachtwagen- en buschauffeurs 2.516 2.532 2.593 2.652 2.680
Bedienaars van mobiele installaties zoals grondverzetmachines, kranen en heftrucks 2.552 2.584 2.655 2.738 2.773
Dekpersoneel op schepen 3.335 3.402 3.448 3.561 3.605
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers 2.086 2.090 2.109 2.131 2.172
Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel 2.227 2.243 2.279 2.310 2.351
Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid en de civieltechnische werken 2.374 2.404 2.467 2.499 2.551
Ongeschoolde arbeiders in de industrie 2.361 2.369 2.401 2.441 2.476
Ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag 2.426 2.433 2.446 2.487 2.507
Vuilnisophalers en verwerkers 2.280 2.311 2.368 2.409 2.462