Hieronder vindt u een overzicht van het gemiddelde inkomen van België. Het gaat hier om het netto belastbare inkomen, dit is berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting van 2013. Over heel België is het gemiddelde netto belastbare inkomen 17.019 euro in 2013. In 2012 was 16.651.

Met het inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld. Deze bedragen worden berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvatten de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en het leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inkomens. De fiscale statistieken zijn opgesteld volgens de woonplaats van de belastingbetaler.

De Vlaming heeft het hoogste inkomen; de Brusselaar hinkt achterop

In 2013 bedroeg het gemiddelde netto belastbare inkomen per inwoner 17.019 euro. Uitgesplitst over de drie gewesten lag het inkomen per hoofd het hoogst in Vlaanderen. Met een bedrag van 18.163 euro lag het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7% boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moesten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo lag het gemiddelde inkomen van de Waal 5% onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21% minder moest stellen.

2008 2012 2013 Evolutie 2013/2012 Evolutie 2013/2008 (a)
België 15.266 16.651 17.019 2,20% 11,50%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12.740 13.312 13.525 1,60% 6,20%
Vlaanderen 16.199 17.765 18.163 2,20% 12,10%
Wallonië 14.377 15.736 16.104 2,30% 12,00%

Een deel van de toename tussen 2008 en 2013 is kunstmatig omdat de fiscale reglementering met betrekking tot de ‘aftrekbare belastingen’ een wijziging kende. Vóór 2012 werden bepaalde aftrekbare bestedingen (zoals giften en uitgaven voor kinderopvang) van het netto inkomen afgetrokken, waardoor de belastbare basis lager lag. Door de omvorming worden vanaf 2012 deze aftrekbare bestedingen als een belastingvermindering beschouwd. Daardoor worden ze afgetrokken van het totale netto belastbare inkomen, waardoor de belastbare basis vergroot.

Op vijf jaar tijd zag de gemiddelde Belg zijn inkomen stijgen met 11,5%. Inwoners van Vlaanderen en Wallonië zagen hun inkomen het sterkst toenemen. In vergelijking met 2008 nam het gemiddelde inkomen van de Vlaming de laatste jaren toe met 12,1% en dat van de Waal met 12,0%. Aan de andere kant van het spectrum staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afgelopen vijf jaar steeg het gemiddelde inkomen van de Brusselaar met slechts 6,2%.

Provincie Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR)
Vlaams-Brabant 19.994
Waals-Brabant 19.465
Oost-Vlaanderen 18.419
Antwerpen 17.762
West-Vlaanderen 17.664
Limburg 16.886
Namen 16.613
Luxemburg 16.556
Luik 15.904
Henegouwen 15.003
Brussels Hfdst. Gewest 13.525
Nationaal gemiddelde 17.019

Net als de voorgaande jaren was de provincie Vlaams-Brabant ook in 2013 de provincie met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 19.994 euro. Ook in Waals-Brabant lag het gemiddelde inkomen per inwoner met 19.465 euro boven de kaap van 19.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top-drie met een gemiddeld jaarinkomen per inwoner van 18.419 euro.

Sint-Martens-Latem huisvest de hoogste inkomens, Sint-Joost-ten-Node is hekkensluiter

Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 25.663 euro was Sint-Martens-Latem in 2013 de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikte over een inkomen dat gemiddeld 50,8 % hoger lag dan het nationale gemiddelde. Keerbergen en Hove vervolledigen de top drie, terwijl met Lasne de rijkste Waalse gemeente op plaats zeven staat (één positie hoger dan in 2012).

Gemeente Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) % boven het nationale gemiddelde
Sint-Martens-Latem 25.663 50,80%
Keerbergen 24.735 45,30%
Hove 24.280 42,70%
Oud-Heverlee 24.122 41,70%
De Pinte 24.058 41,40%
Knokke-Heist 23.374 37,30%
Lasne 23.178 36,20%
Koksijde 23.111 35,80%
Schilde 23.086 35,60%
Bierbeek 22.994 35,10%
Nationaal gemiddelde 17.019

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Met gemiddeld 8.509 euro was Sint-Joost-ten-Node in 2013 de Belgische gemeente met de laagste inkomens. Een doorsnee inwoner van SintJoost-ten-Node beschikte over een inkomen dat precies de helft bedroeg van het nationale gemiddelde. Met SintJans-Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht, Farciennes en Sint-Gillis telt België nog vijf andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 % onder het nationale gemiddelde lag. Het West-Vlaamse Mesen huisvestte met een gemiddeld bedrag van 12.829 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

Gemeente Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) % onder het nationale gemiddelde
Sint-Joost-ten-Node 8.509 50,00%
Sint-Jans-Molenbeek 10.069 40,80%
Schaarbeek 11.196 34,20%
Anderlecht 11.356 33,30%
Farciennes 11.366 33,20%
Sint-Gillis 11.718 31,10%
Brussel 12.079 29,00%
Dison 12.211 28,30%
Koekelberg 12.394 27,20%
Colfontaine 12.658 25,60%
Nationaal gemiddelde 17.019

Bron: Algemene Directie Statistiek – http://statbel.fgov.be/